اكران مردمی آتابای در پردیس سینمایی ویلاژتوریست

اكران مردمی آتابای در پردیس سینمایی ویلاژتوریست

اكران مردمی آتابای در مشهد با حضور نيكی كريمی كارگردان فيلم
آتابای در جديدترين اكران مردمی خود ميزبان مردم شهر مشهد خواهد بود.
اين فيلم چهارشنبه ٢٤ آذر ماه در ساعت ١٩ در پرديس سينمايی ويلاژتوريست روی پرده می رود.
در اكران روز چهارشنبه نيكی كريمی كارگردان آتابای همراه با دانيال نوروش و مه لقا می نوش بازيگران اين فيلم حضور دارند
تلفن رزرو : ۰۵۱٣٥٥٩٥٣٠٠
ابتداي جاده طرقبه نبش امام رضا ٨مجتمع ويلاژتوريست

قبلیساعات کاری مجتمع ویلاژتوریست